Körledare

Sedan början av 2020 leds Uppsala kammarkör av Maria Pemsel.

Maria undervisar i musikdidaktik på Stockholms Universitet. Hon har lång erfarenhet av musikundervisning för olika åldrar. Hon har arbetat som kyrkomusiker och körledare i både Leipzig, Kalhäll och Vällingby. Som projektkoordinator iscensatte hon Carmina Burana i Botkyrkahallen med bl.a. Spectrumkörerna, Cirkus Cirkör, och KMH:s sångsolister och symfoniorkester. Med sin vokalensemble BRAVO har hon tävlat internationellt och med ungdomskörer deltagit i mastodontkörer i det franska klostret Taizé, på Gospelfestivaler i Stockholm och i filmen “Så som i himlen”.

Maria håller takten

Tidigare körledare

Under höstterminen 2019 leds kören av tillförordnad körledare Meghan Quinlan. Under hennes ledning hade kören en termin med extra fokus på körklangen och med vår personliga utveckling som körsångare.

Francesco Aquista ledde kören från vårterminen 2015 till och med vårterminen 2019.