Om Uppsala kammarkör

Kören sjunger på TV-inspelning 6 september 2015

Historik

Kören Nova Cantica bildades 1993 av Erik Hellerstedt. År 1996 bytte kören namn till Uppsala Studentkammarkör. I takt med att tiden gick och körmedlemmarna tog examen blev namnet allt mindre relevant. År 2003 ändrades namnet till Uppsala Kammarkör. Våren 2015 tillträdde Francesco Acquista som körledare. Han stannade kvar under fyra roliga och utvecklande år, men behövde sluta på grund av ny arbetsgivare och nya arbetsuppgifter. Under höstterminen 2019 leds kören av Meghan Quinlan.

En blandning av musikstilar

De senaste åren har kören sjungit allt från fransk impressionism till östeuropeiska tongångar, jazz och svensk folkmusik. Kören sjunger ofta nyskriven musik.

Kören uppträder ofta a cappella, men ger även konserter tillsammans med instrumentalensembler och solister.

Föreningen

Verksamheten bedrivs i föreningsform. Kören har en styrelse, vald av och bland körmedlemmarna. Idéer till konserter kommer från medlemmarna och styrelsen bestämmer i samarbete med körledaren konsertårets inriktning och vilka projekt som ska genomföras.

Replokal

Kören hyr replokal av Newmaninstitutet som ligger på Slottsgränd. Vi går in från Trädgårdsgatan. Här ser du byggnaden från gården.