Sök till Uppsala kammarkör

Uppsala Kammarkör söker erfarna körsångare till samtliga stämmor. Kören repeterar på torsdagkvällar, 18.45–21.30 i Newmaninstitutets aula på Slottsgränd 6, mitt i stan.

Inträdesprovet har följande moment:

  • Egen sång: Du får sjunga en valfri sång som du kan väl. Tag gärna med noter så får du piano-ackompanjemang.
  • Omfång (skalor).
  • Gehör: Dirigenten spelar
    1. ett ackord och du sjunger den högsta eller lägsta tonen;
    2. fyra toner i följd som du sedan härmar.
  • Notläsning: Du får sjunga efter noter du inte sett tidigare. Pianostöd ges.
  • Ensembleprov: Du får sjunga samma låt igen tillsammans med tre personer ur kören.
  • Provet avslutas med en kort intervju. Då finns också tillfälle att ställa frågor om kören och dess verksamhet.
För att kören ska hålla en bra kvalitet får man bara vara borta högst fem tillfällen per termin. Tycker du att det är ett rimligt krav som du tror att du kan leva upp till?
Vår kör är en ideell förening och vår verksamhet står och faller med att medlemmarna tar på sig styrelseposter, projektansvar, blir festfixare etc. Kan du tänka dig ett sådant engagemang?