Uppsala kammarkör

Sjung med oss!

Det finns många anledningar att gå med i Uppsala kammarkör. Vi är förstås ett härligt gäng med glada medlemmar, precis som alla andra körer. Men utöver detta har kören kvaliteter som du inte hittar hos andra körer:

  • Kören är en ideell förening som helt och fullt drivs av medlemmarna.
  • Kören har tillgång till en centralt belägen repetitionslokal.
  • UK är en av Uppsalas framgångsrikaste, fristående körer, tack vare populära konserter och lyckade samarbeten.
  • Har du egna idéer på projekt och konserter? Medlemsinflytandet är stort i kören och kreativitet uppmuntras.
  • Kören är i framkanten vad gäller ny musik, och konserter präglas ofta av nyskapande, spännande sånger.
  • Kören har återkommande samarbeten med olika orkestrar och vänkörer.

Samarbeten

UBS

UK har återkommande samarbeten med Uppsala blåsarsinfonietta. Senast var en uppsättning av Carmina Burana i UKK 2012.

Uppsala universitets dramatiska kör

Uppsala kammarkör utgör huvudparten av Uppsala universitets dramatiska kör, med Erik Hellerstedt som körledare tillsammans med Bo Wannefors.


Uppsala kommun

Kommunen har nationaldagsfirande i Parksnäckan varje år. UK är ett stadigvarande inslag i festligheterna.